Geschiedenis

Geschiedenis

Het verhaal van de Hopman Latour groep begint in 1930 toen in Eindhoven de eerste Katholieke verkennersgroep werd opgericht, genaamd St. Paulusgroep. De leiding hiervan was in handen van hopman Wim Latour. Na een half jaar werd de naam veranderd in St. Michaelsgroep, omdat in de Paulusparochie ook een verkennersgroep was opgericht die zich graag Paulusgroep noemde.

De groep had haar lokaal op de zolder van een oom van Wim Latour, een bakker aan de Broekseweg. Later nam de groep tijdelijk haar intrek in een viertal onbewoonbaar verklaarde huizen die eigendom waren van de familie Latour.

Even later verhuisde de groep echter naar de paardenstal van de familie Van den Broek tegenover de Pastoriestraat. De groep had een eigen zwemplek in de Dommel achter Eckartdal. Het was daar waar, op 21 april 1932, Wim Latour tijdens het zwemmen op tragische wijze verdronk.

Midden jaren dertig bestond de groep uit 24 jongens. In 1934 verhuisde men naar de school bij de Oude Toren, waar in die periode ook de welpentak St, Michaelshorde werd opgericht. De groep bleef groeien en in 1940 werd er een voortrekkersgroep opgericht. In de eerste oorlogsjaren probeerden de voortrekkers nog door te gaan met hun activiteiten, maar op bevel werden in 1942 alle activiteiten verboden.

Na de oorlog verhuisde de scouting naar Nissehutten, die door de Engelsen achter waren gelaten. De groep bestond intussen uit twee scoutinggroepen, St. Michael I en II.

Pastoor Suetens hoort dat de orde binnen de groep verkenners niet geheel volgens de katholieke norm is en zet de groep op straat; alleen de welpen gaan verder. De voortrekkers wijken uit naar een locatie in de Eedens.

In 1949 probeert pastoor Suetens de verkennerij in zijn parochie nieuw leven in te blazen en deze vernieuwde groep nam in 1950 deel aan een kamp in Vlierden.

In 1953 werd een nieuwe voortrekkersgroep geformeerd uit leden van de St. Michaelsgroep en de Franciscus Xaveriusgroep; zij noemden zich de Sherpa Tenzingstam, naar de Nepalese gids in de beroemde beklimming van Hillary naar de Mount Everest. De verkennersgroep werd ook groter zodat er een tweede groep werd opgericht; naast de Hopman Latourgroep werd dit de Kardinaal Mindszentygroep.

De huisvesting van de verkennerij was in zeer slechte staat en er werd gezocht naar manieren om dit probleem te verhelpen. De verkennerij werd omgezet in een Stichting, zodat er externe financiering kon worden gezocht. Met het uitschrijven van een obligatielening werd geld bij elkaar gebracht om een nieuw onderkomen te bouwen. Op 6 oktober 1955, bij het 25-jarig bestaan van de groep werd de nieuwe huisvesting ingezegend door pastoor Suetens en hier zit de groep nog steeds.